Gulmi Bharse - Under Construction

परिचय

भौगोलिक तथा ऐतिहासिक तिहासिक परिचयकुनै समयमा राम्रै चर्चा पाएको पहाडी गाउँ ३९१३ गा. वि. स. (नविनतम सामान्य ज्ञान, पृष्ठ १३२) मध्येको एउटा अगुवा गा. वि. …